Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
PROFICIENCY 3 (ENGL105)Κορολής Χρήστος
PROFICIENCY 4 (ENGL106)Κορολής Χρήστος
PROFICIENCY 5 (ENGL107)Κορολής Χρήστος
Αγγλικά -- Lower (ENGL101)Κορολής Χρήστος
.
Αγγλικά -- Proficiency (ENGL102)Κορολής Χρήστος
.
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β1 (ENGL104)Κορολής Χρήστος