Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιολογία Γ' Λυκείου -- Γενικής (BIOLOG101)Σπύρος Πάγκαλος
.
Βιολογία Γ΄Λυκείου - κατεύθυνσης (BIOLOG102)Σπύρος Πάγκαλος
.