Φυσική Α΄Λυκείου

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Η Φυσική της Α΄ Λυκείου μελετά τον κλάδο της φυσικής που ονομάζεται "μηχανική". Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με:

1. Ευθύγραμμες Κινήσεις

 • Μετατόπιση
 • Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
 • Εξίσωση Κίνησης - Διαγράμματα
 • Επιταχυνόμενη Κίνηση

2. Δυνάμεις στην Ευθεία

 • Η έννοια της δύναμης
 • Σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων
 • Πρώτος Νόμος του Νεύτωνα
 • Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα
 • Βάρος-Μάζα
 • Ελεύθερη πτώση

3. Δυνάμεις στο επίπεδο

 • Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα
 • Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων
 • Ισορροπία ομοεπίπεδων δυνάμεων
 • Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα στο επίπεδο
 • Τριβή

4. Ενέργεια

 • Έργο σταθερής δύναμης
 • Θεώρημα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας
 • Μηχανική Ενέργεια - Αρχή Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας